» Pano
 
 
Ana Sayfa
E-posta
Bu site gençleri ve velileri bilgilendirmek amaçlıdır. Bireysel danışmanlık yapılmamaktadır. Dilek Köseoğlu çalışmalarını projeler esasında sürdürmektedir. İlginize teşekkür ederiz.
İletişim Bilgileri E-mail Ana Sayfa
 
 
 

Eğitim projesi üreten dokuz okul, Türkiye'nin Avrupa Birliği programlarına resmi katılım tarihi olan Kasım 2003'ü beklemeden AB'de ortak buldu. AB bu okulları 'sessiz ortak' diye niteledi.
LAL KÖYLÜ
ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK bürokrasisini aşıp eğitimde kalite arayan okullara Avrupa Birliği (AB) yolu da açıldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği programlarına resmi katılım tarihi olan Kasım 2003'ü beklemeden projelerine AB'de ortak bulan okullar, öğrenci ve öğretmen değişimi de yaptı.
AB, projelerine Avrupa'da ortak bulan Türk okullarının 'sessiz ortaklar' olarak nitelendirdi ve bir yazıyla tüm üyelerine duyurdu. Sessiz ortaklık, AB'nin en büyük eğitim programı Sokrates'in alt programı olan ve okul öncesinden lise eğitimine kadar uzanan 'Comenius' ile yükseköğretimin kalitesinin gelişimi için oluşturulan 'Erasmus' programlarında yürütülüyor.
Diğer aday ülkelere duyuruldu
Türk okullarının AB'deki okullarla kurdukları ortaklık, diğer aday ülkelere şöyle duyuruldu:
"Avrupa Topluluğu programlarına Türkiye'nin resmi katılım tarihi olan Kasım 2003'ü beklemeden pek çok okul 'sessiz giriş' diye adlandırılan proje ortaklıkları oluşturmaya başlamışlardır. Bu yolla Türkiye'nin resmi katılım tarihinden önce hem proje deneyimi olacak hem de Türkiye'deki okulların AB'ye üye ve aday ülkeler tarafından tanınması sağlanacaktır. Türkiye, bu programlardan Kasım 2003 tarihinden itibaren resmen faydalanmaya başlayacaktır. Programların yürütülmesinden sorumlu olacak Ulusal Ajans, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde kurulmuş olup, hazırlık çalışmalarını tamamlamak üzeredir."

 

Katıldıkları programlar ve ortaklıkları
Sokrates: Sokrates, Roma Antlaşması'nın 126. ve 127. maddeleri gereğince, ulus-ötesi işbirliği amacıyla düzenlenmiş olup, bilgi alanının kullanılabilirliğini ve Avrupa işbirliğini artırarak çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik eğitimin kalitesinin geliştirilmesi ve eğitim işbirliğinde bir Avrupa alanının oluşturulmasını hedefliyor. Yürürlük süresi 2000-2006 yılları olan programın bütçesi 1 milyon 850 bin Euro (Yaklaşık 3 trilyon lira). Sokrates'in alt programlarından olan
'Comenius', okul öncesi-lise öğrenimlerini kapsıyor.
Bu program çerçevesindeki uygu-lamalar okul ortaklıkları, öğretmen, öğrenci ve müfredat değişimleri ile ortak proje uygulamaları olarak özetleniyor. Program kapsamında proje ortaklığı kuran ve halen proje hazırlığında olan okullar şunlar:
Edirne Anadolu Lisesi okul ortaklığı, TED Ankara Koleji proje ortaklığı,
İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları-proje ortaklığı, İstanbul Özel Saint Benoit Fransız Okulu proje ortaklığı, İstanbul Özel Koç Lisesi proje ortaklığı, Hayrullah Kefoğlu Lisesi
okul ortaklığı, Özel Altın İlköğretim Okulu ve Lisesi okul ortaklığı
Bu da üniversiteler için
Erasmus: Amacı, yükseköğrenimin kalitesinin artırılması ve Avrupa boyutunun güçlendirilmesi. Bu amaç, üniversitelerarası uluslararası işbirliğini özendirerek, öğrenci ve öğretim görevlilerinin Avrupa hareketliliğini teşvik ederek, yapılan çalışmaların ve niteliklerin Topluluk genelinde akademik olarak tanınmasını sağlayarak gerçekleştirilecek. Erasmus programı, Ocak 2000-31 Aralık 2006 tarihleri arasında Sokrates II olarak uygulanacak olan Sokrates programının bir alt dalı. Program kapsamında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi, AB üniversiteleriyle anlaşmalar yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılan ikili anlaşmalar:
Freibery Üniversitesi (Almanya-Mühendislik Fakültesi), Osnabrück Üniversitesi (Almanya-Hukuk Fakültesi), Giessen Justus-Leibig (Almanya-Hukuk Fakültesi), Hanse Wissenschafts College (Almanya-Tıp Fakültesi), Hogeschool Von Amsterdam (Hollanda-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu), NHTV Breda University of Professional Education, (Hollanda-İşletme Fakültesi) Hogeschool Von Amsterdam, (Hollanda-Hemşirelik Yüksek Okulu), Universita Degli Studi di Roma La Sapienza Tıp Fakültesi (ABD-Nöroloji), Universita Degli Studi di Roma La Sapienza Tıp Fakültesi (ABD-Psikiyatri).

Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yapılan ikili anlaşmalar:
Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussees (Tematik Ağ Projesi-Mühendislik Fakültesi), Ecole Nationale Superieure De Mecanique Et D'Aerotechnique (Mühendislik Fakültesi), University of Leeds (öğrenci ve akademisyen değişimi).

Copyright 2005 KaDeMe. All rights reseved. Designed by S.T.Design & B2G